اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی

اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی

معرفی

اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی موسسه ای است علمی، غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی است که جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان انجمن های علمی عضو تشکیل شده است تا ضمن کمک به ارتباط انجمن ها با قوای سه گانه، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و اجرایی کشور، مجامع ملی و بین المللی و سایر بخش های دولتی و غیر دولتی به تشویق، ترغیب و حمایت از فعالیت های علمی، هم افزایی و هدفمندسازی تحقیقات و سایر فعالیت های علمی انجمن های عضو بپردازد. اعضای اتحادیه بر دو دسته اعضای حقوقی پیوسته و اعضای حقوقی عادی هستند. [اساسنامه اتحادیه]

عضویت حقوقی پیوسته

کلیه انجمن های علمی - تخصصی مرتبط با رشته های فناوری، مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری، سیاستگذاری علم و فناوری، مدیریت دانش، آینده پژوهی، کارآفرینی، تجاری سازی علم و فناوری، مدیریت مهندسی و تحقیق و توسعه ثبت شده و دارای مجوز فعالیت از کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیش از یکسال از تاریخ تاسیس و ثبت قانونی آنها گذشته باشد، به همراه انجمن های صنفی حوزه فناوری، نوآوری و تجاری سازی می توانند به عضویت حقوقی پیوسته در آیند. [فرم درخواست عضویت حقوقی پیوسته]

عضویت حقوقی عادی

ضمنا کلیه اشخاص حقوقی دولتی، خصوصی و سمن هایی که در زمینه های علمی رشته های فناوری، مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری، سیاستگذاری علم و فناوری، مدیریت دانش، آینده پژوهی، کارآفرینی، تجاری سازی علم و فناوری، مدیریت مهندسی و تحقیق و توسعه فعالیت می نمایند می توانند به عضویت عادی اتحادیه درآیند. [فرم درخواست عضویت حقوقی عادی]

انجمن های عضو اتحادیه

 1. انجمن علمی آموزش عالی ایران
 2. انجمن علمی آینده نگری ایران
 3. انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
 4. انجمن علمی بازاریابی ایران
 5. انجمن علمی بازرگانی ایران
 6. انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
 7. انجمن علمی ترویج علم ایران
 8. انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران
 9. انجمن علمی تعالی كسب و كار
 10. انجمن علمی جامعه شناسی ایران
 11. انجمن علمی حسابداری ایران
 12. انجمن علمی حسابرسی ایران
 13. انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
 14. انجمن علمی فناوری های بومی ایران
 15. انجمن علمی مدیریت ایران
 16. انجمن علمی مدیریت دانش ایران
 17. انجمن علمی مدیریت فناوری ایران
 18. انجمن علمی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران
 19. انجمن علمی مهندسی ارزش ایران
 20. انجمن علمی مهندسی صنایع ایران
 21. انجمن علمی نانو فناوری ایران
 22. جمعیت توسعه علمی ایران
 23. انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور
 24. انجمن علمی تعاون ایران

فرم های درخواست عضویت

فرم درخواست عضویت حقوقی پیوسته

فرم درخواست عضویت حقوقی عادی

گردهمایی های اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی فناوری نوآوری و تجاری سازی با هدف توسعه تعاملات میان انجمن ها اقدام به برگزاری گردهمایی متنوع می نماید. حضور کلیه اعضای اتحادیه و علاقمندان به حوزه علم و فناوری در این سری نشست ها با اعلام قبلی به صورت مهمان میسر می باشد.

1- گردهمایی ارائه راهکارهای ارتقای علمکرد انجمن های علمی ایران / 11 خرداد 1398

2- نشست تخصصی روسا و مدیران انجمن های علمی و اتحادیه انجمن های علمی فناوری نوآوری و تجاری سازی / 10 شهریور 1398

راه های ارتباطی

تلفن: 88210850 - 88835278

دورنگار: 88835278

پست الکترونیکی: usatic.ir@gmail.com

وب سایت: usatic.ir

اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی